دستگاه هایی به‌صورت پرتابل برای تصفیه آب های آلوده طراحی‌شده است که توان تولید آب سالم از منابع آب‌های آلوده نظیر روان آب‌ها، رودخانه‌ها، چاه‌های شور و لب‌شور را دارد. با توجه به نوع آب و موقعیت مکانی قرارگیری منبع آب موجود، تمام یا بخش هایی از این سامانه نصب و آب با استانداردهای لازم برای شرب تولید می‌گردد. از مهم‌ترین مزایای این سامانه پرتابل و غیرمتمرکز بودن و راهبری بسیار ساده آن (علی‌رغم پیچیدگی فرآیندی) است؛ به‌گونه‌ای که فرد با سطح تحصیلات مقدماتی (ابتدایی) می‌تواند آن را راه‌اندازی و راهبری نماید. این سامانه از سه بخش اصلی تشکیل‌شده است که در ادامه توضیحاتی در خصوص هر یک از بخش ها ارائه می‌گردد. لازم به ذکر است که تصمیم‌گیری در خصوص اینکه چه بخش هایی بر روی سامانه نصب گردد بستگی به کیفیت آب ورودی دارد.

 دستگاه پرتابل تصفیه آب
بخش رفع کننده کدورت آب

در بسیاری از مناطق، آب‌های سطحی به دلیل باران، چشمه و یا رودخانه وجود دارند که تنها با رفع کدورت و گندزدایی به آب قابل شرب تبدیل می‌شوند. این آب‌ها سالم بوده و فاقد آلودگی‌های آلی محلول می‌باشند و به دلیل جاری شدن بر سطح زمین حاوی موادی معلق هستند. با استفاده از فناوری غشاهای الترافیلتراسیون( UF) به‌راحتی می‌توان آب سالم و مطابق استاندارد شرب تهیه کرد. جزء اصلی و کلیدی این بخش غشای UF می باشد که به‌صورت کاملاً بومی و بر اساس دانش توسعه داده‌شده توسط مرکز فناوری غشایی دانشگاه شریف در شرکت تصفیه صنعتی آب شریف تولید می‌گردد. شرکت تصفیه صنعتی آب شریف یک شرکت زایشی (Spin-off) از دانشگاه صنعتی شریف می باشد

خانه درباره ماتماس با ما